Guild

Karma

Fame

Kills

Deaths

Para

Total Skill

Karakter Yaşı

Bilet

Total Magic Point

PK Puan

:

: -4050

: 7290

: 45

: 23

: 0 gp

: 7000

: 193 Gün

: 0

: 0

: 2

Öldürülen Oyuncular

- Ariakas J.Crown
- Ryo
- Ryo
- Ederoi
- Reyiz
- Reyiz
- Reyiz
- Reyiz
- Reyiz
- Reyiz
- Lykandos
- Sasuke
- Deathmachine
- Raqe
- Rahatinsankamil